Nội Dung
I – Chuẩn bị cho buổi tham quan thiên nhiên
1. Địa điểm
2. Chuẩn bị
II – Nội dung buổi tham quan thiên nhiên
1. Quan sát ngoài thiên nhiên
2. Ghi chép
3. Báo cáo tham quan
III – Bài tập về nhà
1. Giải bài tập 1 trang 176 sgk Sinh học 6
2. Bài tập 2 trang 176 sgk Sinh học 6

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/nong-nghiep