#muasamcong #NopHSDT #HSDT
Thực hành việc nộp e-HSDT bằng cách đăng nhập vào hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với mật khẩu và chứng thư số của nhà thầu được cấp, đính kèm các file yêu cầu và điền đầy đủ các trường yêu cầu ở dạng webform và gửi e-HSDT.

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu