Chúng con kính cẩn biên tập lại những lời pháp nhũ quý giá của cố Sư bà Hải Triều Âm giảng bộ kinh DƯỢC SƯ BỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC. Ngưỡng mong quý đạo hữu gần xa để tâm nghe hiểu và thực hành để có được những lợi ích thiết thực trên tâm thức.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!
Link file pdf bản kinh DƯỢC SƯ:

#SubaHaiTrieuAm
#KinhDượcSư

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/moi-truong