Qua bài học này các bạn sẽ biết cách thức xây dựng dữ liệu trong ô, các thao tác trên dữ liệu trong trang tính. thực hiện các thao tác chỉnh cột, dòng và ô của trang tính. Sử dụng công cụ AutoFill để sao chép và điền dữ liệu vào ô một cách nhanh chóng.
#mos #excel #xaydungdulieutrongo #mos2013

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/thong-tin-va-truyen-thong