Bai 1 Giới thiệu về Microsoft word 2007 – 2013
DANH SÁCH CÁC VIDEO
Bai 1 Giới thiệu về Microsoft word 2007 – 2013

—————————————————————————————————————–
Bài 2: Cách gõ tiếng việt trong word – unikey, vietkey

—————————————————————————————————————–
Bài 3: Các thao tác với văn bản: Mở file văn bản, Căn lề văn bản, Lưu văn bản

—————————————————————————————————————–
Bài 4 phần 1: Các thao các với bảng; Tạo bảng và tạo đường chéo trong bảng

—————————————————————————————————————–
Bài 4 phần 2: Các thao các với bảng; Tách bảng; Gộp bảng; Thêm cột; Thêm hàng; Xóa cộtX; Lặp tiêu dề

—————————————————————————————————————–
Bài 6: Cách thay đổi hình nền trong word (Background trong word)

—————————————————————————————————————–
Bài 7: Link liên kết trong word

—————————————————————————————————————–
Bài 8: Hướng dẫn thêm, xóa, ẩn và hiện ghi chú trong word

—————————————————————————————————————–
9: Giãn dòng và đoạn trong microsoft word

—————————————————————————————————————–
Chuyển đổi Docs sang PDF – chuyen doi docs sang pdf

—————————————————————————————————————–
Danh sách các video khác

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/giao-duc