កម្មនិងផល – ជួន​ កក្កដា , Choun kakada

សម្រាប់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់ សម្តែងដោយ ព្រះធម្មវិជ្ជា ជួន​ កក្កដា … Nguồn: https://truthabouttoyota.com/ Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu