Vận Chuyển Cá Giống

Cá giống thường được ươn nuôi tại các cơ sở cá giống sau đó mới được người nuôi mua...