Vì từ Tết đến giờ mẹ không được cắt tóc, vì hạn chế ra đường thế nên Vũ đã nhờ anh Hưng qua nhà xử tóc mẹ để mẹ vui. Thế là cả nhà lại có dịp xum vầy. Anh Hoài Linh cũng vừa quay phim về, thế là mấy anh em gặp nhau nói chuyện thiệt vui.
#HoaiLinh #DuongTrieuVu #DamVinhHung

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/khoe-dep