Tin học văn phòng. Bùi Thế Tâm. Playlisst “Hướng dẫn Access 2010” gồm phần cơ bản và nâng cao. Phần căn bản dựa trên chương trình Tin học lớp 12 phổ thông.
Xem Bài 1. (Tạo bảng Table)
Xem Bài 2. (Các thao tác cơ bản trên Bảng)
Xem Bài 3. (Biểu mẫu Form)
Xem Bài 4. (Relationship)
Xem Bài 5. (Query)
Xem Bài 6. (Report)
Nội dung Bài 7:
1/ Truy vấn tham số
Truy vấn tham số cho phép thay đổi điều kiện theo mỗi lần chạy bằng cách nhập vào từ bàn phím giá trị mới của điều kiện.
2/ Bài 1 thực hành trang 76. Tạo CSDL HOC_TAP để quản lý điểm học sinh của 1 trường phổ thông gồm 3 bảng
3/ Bài 3 thực hành trang 77. Tạo Form để nhập dữ liệu cho BANG_DIEM, dùng Form này để nhập dữ liệu
4/ Bài 4 Câu a trang 77. Hiển thị học tên của một học sinh (ví dụ “Trịnh Bồng”) cùng với điểm trung bình của học sinh đó.
5/ Bài 4 Câu b trang 77. Danh sách học sinh gồm họ và tên, điểm môn Toán trong một ngày (ví dụ ngày 25/9/2020)
6/ Bài 4 Câu c trang 77. Danh sách học sinh gồm họ và tên, điểm môn toán và
Sắp xếp theo ngày kiểm tra.
7/ Bài 5 trang 77. Tạo báo cáo danh sách học sinh của từng môn gồm họ tên, điểm và tính điểm trung bình theo môn
GIỚI THIỆU KÊNH
– Đây là kênh chính thức của Bùi Thế Tâm, Kênh đào tạo miễn phí về Tin học và Toán. Nội dung: Tin học văn phòng, Windows, Microsoft Office, Google Drive, Lập trình C/C++, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Algorithms (thuật toán), Toán tối ưu, các bài toán Thống kê.
– Bùi Thế Tâm có nhiều năm kinh nghiệm viết sách và dạy Tin học ở các trường Đại học, làm việc tại Viện Toán học Hà Nội từ 1969 – 2013, là tác giả của một số đầu sách nhiều người dùng: “Giá trình tin học văn phòng”, “Cẩm nang sử dụng máy vi tính”, “Ngôn ngữ lập trình C và lập trình hướng đối tượng”, “Giáo trình Turbo Pascal 7.0”, “Các phương pháp tối ưu hóa” …

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/giao-duc