Nội dung chia sẻ
00:00 Start video
00:20 Ôn bài cũ
01:11 Nội dung bài chia sẻ
02:05 Căn cứ thành lập bản đồ – trang in
04:15 Bố cục 1 trang in bản đồ
10:00 Giới thiệu hệ quản lý trang in
29:40 Bài tập tình huống
01:10:20 Những điểm cần lưu ý khi thành lập trang in
Link bộ khung – dữ liệu:
Hoặc dữ liệu tham khảo các nước trên thế giới:
Thanks

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/moi-truong