Hôm nay Hoàng sẽ chia sẽ với các bạn phương pháp training theo kiểu circuit.Đây là phương pháp tập luyện kết hợp
giữa phát triển độ bền cơ bắp và cardio đốt mỡ
1.Squat jumps
2.Lunges
3.Squat
4.Back extension
5.Push up
6.Crunches
7.High knees
8.Mountain climmer

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/thong-tin-va-truyen-thong