Đây là 60 bài chơn lý của Tôn Sư Minh Đăng Quang.
Hoan hỉ chân thành cám ơn các bạn muốn nghe và muốn chia sẻ cho người khác.
Chúc quí bạn đồng tu tinh tấn tu hành và chứng niết bàn đồng nhau cả thảy.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/bat-dong-san