Trong video này chúng ta sẽ học về LiveData và tại sao phải dùng LiveData.

Cuối cùng là phần ví dụ trong project của khoá học.
😊 Code start:
😊 Code end:

Bài tập là chuyển đổi CounterViewModel dùng livedata


Khoá học:

#vietandroid #androidbasic #mvc, #mvvm, #livedata, #kotlincoroutine #recyclerview #localdatabase #sharepreference

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/van-tai