450 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ:Từ câu 236-255 ôn tập cấu tạo và sữa chữa xe ô tô
– Khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ: 145 câu, từ câu hỏi 1 đến câu hỏi 145.
– Nghiệp vụ vận tải: 30 câu, từ câu hỏi 146 đến câu hỏi 175.
– Văn hóa, đạo đức nghề nghiệp người lái xe: 25 câu, từ câu hỏi 176 đến câu hỏi 200.
– Kỹ thuật lái xe ô tô: 35 câu, từ câu hỏi 201 đến câu hỏi 235.
– Cấu tạo và sửa chữa xe ô tô: 20 câu, từ câu hỏi 236 đến câu hỏi 255.
– Hệ thống biển báo hiệu đường bộ: 100 câu, từ câu hỏi 256 đến câu hỏi 355.
– Giải các thế sa hình: 95 câu, từ câu hỏi 356 đến câu hỏi 450.

+Sử dụng bộ 450 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng B2, C, D, E và các hạng F.
+Sử dụng 420 câu hỏi (450 câu hỏi) dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng B1 (không bao gồm 30 câu về nghiệp vụ vận tải).
+Sử dụng 390 câu hỏi (450 câu hỏi) dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng A3, A4 (không bao gồm 35 câu về kỹ thuật lái xe ô tô và 20 câu về cấu tạo và sửa chữa ô tô và 5 câu: 119, 120, 147, 152, 166).

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/van-tai