***Quý Phật tử đăng kí theo dõi kênh để nhận được những bài pháp mới nhất của Thầy Thích Thiện Tuệ.
***Link đăng kí:

Website :

Chủ Đề : Ứng Dụng Đạo Lý Vô Thường Trong Đời Sống
Thuyết giảng: ĐĐ Giảng Sư Thích Thiện Tuệ
tại Chùa Phật Bảo ( Q.11 – TP.HCM )

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/thong-tin-va-truyen-thong