Video là lời giải cho file bài tập ( Bài 1 – 13 )
00:00 : Bài 1. Liệt kê các số nguyên tố xuất hiện trong ma trận
07:58 : Bài 2. Tìm phần tử lớn nhất trong ma trận và liệt kê vị trí
13:00 : Bài 3. Tìm hàng có tổng các phần tử lớn nhất trong ma trận
19:30 : Bài 4. Tìm cột có nhiều số Fibonacci nhất trong ma trận
34:32 : Bài 5. Tổng phần tử thuộc tam giác dưới
38:35 : Bài 6. Thay thế phần tử cua ma trận
50:18 : Bài 8. In biên của ma trận
52:46 : Bài 9. In ma trận hình con rắn
54:50 : Bài 10. In ma trận theo hình xoắn ốc thuận
01:02:10 : Bài 11. In ma trận theo hình xoắn ốc ngược
01:04:30 : Bài 12. In ra phần tử thứ K trong phép duyệt xoắn ốc của ma trận
01:06:50 : Bài 13. Sắp xếp ma trận và đưa ra thứ tự duyệt xoắn ốc
Các bạn có thể làm cái bài tập cơ bản về mảng 2 chiều từ video số 25:
_____________________________________________
Mọi thắc mắc, góp ý mọi người có thể để lại bình luận bên dưới hoặc gửi thư vào địa chỉ email [email protected]
Thanks!
#CPP #Mang2Chieu #TwoDimensionalArray

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/van-tai