26: Tổ Bất-Như-Mật-Đa (Punyamitra)
Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng giảng

từ 6.45am, Thứ Hai, 28/09/2020 (12/08/Canh Tý)
🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻🌺🍀💐🌼🌹🥀🌷🌸🏵️🌻

Chơn tánh tâm địa tàng,
Vô đầu diệc vô đuôi,
Ứng duyên nhi hóa vật,
Phương tiện hô vi trí .

Kho tâm địa chơn tánh,
Không đầu cũng không đuôi,
Hợp duyên tùy hóa vật,
Phương tiện gọi là trí .
Nam Mô Đệ Nhị Thập Lục Tổ
Bất Như Mật Đa Tôn Sư
💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼

Múi giờ : pháp thoại mỗi ngày của TT Trụ Trì Thích Nguyên Tạng (trong thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19) về chư vị Tổ Sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam…)

– 06: 45am (giờ Melbourne, Australia)
– 01:45pm (giờ Cali, USA)
– 04:45pm (giờ Montreal, Canada)
– 10:45pm (giờ Paris, France)
– 03:45am (giờ Saigon, Vietnam)
💐🌹🥀🌷🌷🌸🏵️🌻🌼💮🍂🍁🌾🌱🌿🍃

Youtube: Tu Viện Quảng Đức
(TT Thích Tâm Phương, TT Thích Nguyên Tạng, Melbourne, Australia)

Facebook:

Website:

Tel: 03. 9357 3544

Email: [email protected]

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/giao-duc