Nhờ quý vị SUBSCRIBE/ đăng ký để nhận được thông báo khi có video mới. Chân thành cảm ơn.
Ủy ban Vận động Tái họp Hội nghị Quốc tế xử lý vi phạm Hiệp định Paris
Tel: 209-210-3087
web: hiepdinhparis.com
Cần 100,000 chữ ký ủng hộ thỉnh nguyện thư
để được câu trả lời của tòa bạch ốc trong vòng 60 ngày sau đó.
Hãy vào trang web: hiepdinhparis.com
để xem tài liệu và đường link hướng dẫn ký tên
chỉ cần Email và tên họ
an toàn bảo mật (vì ký vào website của nhà trắng Hoa Kỳ) ai trên 13 tuổi cũng có thể ký.

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/nong-nghiep