12- GEO MẦM TIN YÊU – B2

* DVD : ĐỒNG DAO 3 NGÀNH

* GỒM: 12 BÀI DÂN VŨ sử dụng trong các sinh hoạt TNTT

* Ghi hình tại: Xứ đoàn TNTT Kitô Vua- Giáo xứ Bình An

* Cố vấn: Cha Giuse PHẠM ĐỨC TUẤN

* Chỉ đạo nội dung: TRƯỞNG PHANXICÔ TRẦN NGỌC LỢI
TRƯỞNG MICAE NINH ĐỨC THÀNH

*Biên tập- dàn dựng: TRƯỞNG MARIA ĐỖ THỊ TUYẾT MINH

*Quay Phim : TRƯỞNG MICAE NGUYỄN QUANG MINH
FANPAGE LIÊN ĐOÀN CHÚA CHIÊN LÀNH HẢI PHÒNG

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/cong-nghe