Kênh Cư Sĩ Diệu Âm Úc Châu là nơi chuyên đăng tải những bài pháp, những tọa đàm của lão Cư Sĩ Diệu Âm tác giả bộ sách Khuyên Người Niệm Phật và nhiều bộ sách khác hướng dẫn về Pháp Môn Niệm Phật – Hộ Niệm – Vãng Sanh
Xin quý đồng tu chúng ta hãy cùng nhau trân quý nhiều hơn, cùng nhau lan tỏa pháp môn vô cùng là thù thắng này tới cho người Việt Nam ở khắp mọi nơi cùng được biết tới sự lợi ích lớn lao của pháp hộ niệm, cùng nhau học tập, cùng nhau thực hành pháp hộ niệm để giúp người vãng sanh, để sau cùng chính mình một đời này có đủ cơ duyên được hộ niệm vãng sanh mà viên thành đạo giải thoát

🙏🙏🙏 HƯỚNG DẪN TẢI ỨNG DỤNG ZOOM

🙏🙏🙏 LỊCH THAM GIA ZOOM TRỰC TUYẾN HÀNG TUẦN VÀO

▶THỨ 2: Bắt đầu từ 4:30​ đến 6:00​(Niệm Phật + Hội Thảo Hộ Niệm +Thực Tập Hộ Niệm)
▶THỨ 4: Bắt đầu từ 18:00​ – 19:30​ (Thực Tập Hộ Niệm Thế Giới)
▶THỨ 6: Bắt đầu từ 18:00​ – 19:30​ (Hội Thảo Hộ Niệm Thế Giới)

🙏🙏🙏 KÍNH MỜI CHƯ VỊ THAM GIA TRỰC TIẾP VÀO ĐƯỜNG ZOOM


▶MẬT MÃ: 1234
🙏🙏🙏Nhấn Chuông để nhận thông báo khi có video mới nhất

▶ Group:
▶ Fanpage:

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT🙏🙏🙏

————————————–
Nam Mô A Di Đà Phật!

Pháp môn niệm Phật tối vi diệu! Bất khả tư nghị!

Tôi ngộ nhập vào Phật đạo bằng câu “A-di-đà Phật”. Đây là một duyên lành, thật tình cờ, giúp tôi thấy rõ chân lý giải thoát. Tôi bắt đầu tu học Phật từ đó và bắt đầu khuyên người niệm Phật cũng từ đó.

Gặp người, tôi khuyên người niệm Phật. Cách xa, tôi viết thư khuyên người niệm Phật. Những lời khuyên đầu tiên tôi viết cho cha mẹ tôi, vô tình những lời này cảm hóa được song thân, anh chị em, bà con trong dòng họ, rồi truyền ra đến đại chúng… May mắn hơn, có người nghe những lời khuyên, niệm Phật và đã vãng sanh Tây-Phương Cực-Lạc.

Thấy vậy, có người phát tâm muốn ấn tống những lời thư này. Tôi thu thập những lời khuyên song thân, sửa chữa vài điểm sơ suất, cho in vào tập 1, phần còn lại, chúng tôi sẽ cho in vào tập 2.

Đây là những lời thư thực tế, tôi viết cho song thân, anh chị em, bà con, bạn bè… cho nên có một số chuyện có nét đặc thù cá nhân. Những tựa đề của những lời khuyên có tính tóm lược nội dung và để tiện cho việc sắp xếp mục lục hơn là đề tài diễn thuyết. Vì là những lá thư thực, cho nên không thể tránh được một số tên cũng đã xuất hiện song song, tất cả chỉ cùng một mục đích “Khuyên người niệm Phật”. Danh tánh mông mênh trong vòng chúng sanh vô lượng vô biên, thành tâm cầu xin quý vị hoan hỷ để cho công đức này được tròn đầy viên mãn.

Còn duyên, tôi còn tiếp tục khuyên người niệm Phật, tôi chân thành làm như vậy. Nếu hết duyên, tôi niệm Phật nhiều hơn, cố công lão thật niệm Phật để cầu sanh Tịnh-độ.

Hy vọng những lời khuyên chí tâm thành ý này có thể giúp ích được cho những vị hữu duyên thức ngộ chân tướng của vũ trụ nhân sinh, sớm khởi phát Tâm Đại-Bồ-đề, nhất hướng chuyên niệm Nam-mô A-di-đà Phật…
Tác Giả Diệu Âm (Úc Châu – Minh Trị)
————————————————————–
Nam Mô A Di Đà Phật!
Chúng con xin cung kính cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni chứng minh.
Xin kính mời các Cụ Ông Bà, các Bác, Cô Chú cùng Chư vị đồng tu tham gia chương trình:
THỰC TẬP HỘ NIỆM THẾ GIỚI CÙNG LÃO CƯ SĨ DIỆU ÂM TRỰC TUYẾN QUA ZOOM.
(Bắt đầu từ 04:30 – 06:00, chiều thứ 4 ngày 03.03.2021 dương lịch theo giờ Việt Nam)
Nam Mô A Di Đà Phật!
Đường Link qua chương trình ZOOM dưới đây:
SỐ ID: 696-696-6789
MẬT MÃ: 1234

—————————————————————————-
Những người được vãng sanh hầu hết là những người hiền chứ không phải những người tu giỏi. 100 người vãng sanh có đến 90 người thuộc thành phần hiền. Tức là những người hiền lành, những người vui vẻ, những người không chấp, những người ưa tha thứ cho người khác, những người ít kình, ít cãi thường thường 100 người vãng sanh thì 90 người nằm trong cái dạng người hiền. 10 người còn lại thuộc dạng có tu. Như vậy người biết tu là người tập tánh hiền lành, càng tu chúng ta càng hiền, càng hiền chừng nào chúng ta càng dễ vãng sanh chừng đó….
#niemphat​ #adidaphat​​ #cusidieuam​​​ #honiem​​ #niệmphật​​​ #adidaphat​​​ #nammoadidaphat​​​ #adiđàphật​​​ #tayphuongcuclac​​​ ​​​ #tutinhdo​​​​ #DaoPhat​​​ #vangsanh​​​ #honiem​ #tịnhđộ​

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/cong-nghe