💁‍♂️ Hệ thống 4 chuyên đề bài giảng bao gồm: Vi sinh bản địa và các ứng dụng của Vi sinh bản địa trong sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm phần 2, 3; Bảo quản chế biến sau thu hoạch; Chủ động dinh dưỡng, các thực đơn dinh dưỡng (menu tốt hoặc phòng ngừa một số bệnh) và một số bài tập sức khỏe phần 1.
📄 Nội dung các bài giảng đã được các chuyên gia Cộng đồng nghiên cứu đánh giá dựa trên đặc điểm địa hình tình hình sản xuất nông nghiệp tại địa phương để thực hành áp dụng vào sản xuất.
😍 Học viên tham gia lớp học online ngoài việc được bổ sung nhiều kiến thức cơ bản bổ ích liên quan đến các biện pháp canh tác tự nhiên bền vững, bảo vệ môi trường, sản xuất phân bón thuốc trừ sâu không hóa chất nhằm bảo vệ bản thân môi trường và an toàn thực phẩm… còn có thể tự chủ động thời gian học.
👉 Khóa học online kết thúc đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ phía các học viên, rất nhiều người đã liên hệ cho ban thư ký để đặt câu hỏi trực tiếp đến giảng viên và được giải đáp đầy đủ.
🙆‍♀️ Chị Nguyễn Minh Phượng (Mộc Châu – Sơn La) cho biết: “𝑇𝑜̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 ℎ𝑜̣𝑐 𝑜𝑛𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑣𝑎̣̂𝑦 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑙𝑎̆́𝑚, 𝑡𝑜̂́𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑢̉ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘ℎ𝑖 đ𝑖 𝑛𝑔𝑢̉, 𝑡𝑜̂𝑖 𝑏𝑎̣̂𝑡 𝑏𝑎̀𝑖 𝑔𝑖𝑎̉𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑎 𝑙𝑒̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑒. 𝑇𝑜̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑎̀𝑖 𝑔𝑖𝑎̉𝑛𝑔 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛𝑔𝑎̆́𝑛 𝑔𝑜̣𝑛 𝑑𝑒̂̃ ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑎́𝑝 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̀𝑜 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑏𝑎̀𝑖 “ 𝑉𝑖 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑏𝑎̉𝑛 đ𝑖̣𝑎 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑣𝑖 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑏𝑎̉𝑛 đ𝑖̣𝑎 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑛𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝”. 𝑇𝑜̂𝑖 ℎ𝑖 𝑣𝑜̣𝑛𝑔 𝑠𝑒̃ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑜̛́𝑝 ℎ𝑜̣𝑐 𝑜𝑛𝑙𝑖𝑛𝑒 đ𝑒̂̉ 𝑑𝑎̣𝑦 𝑏𝑎̀ 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑜̂𝑛𝑔 𝑑𝑎̂𝑛 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑛𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑜 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑣𝑎̣̂𝑦”.

* Hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ:

Mọi thắc mắc, xin liên hệ với Ban thư ký Nông Nghiệp Sạch thông qua:
☎ Hotline: 0886820232
📧 Gmail: [email protected]
✳ Facebook: Ban thư ký NN

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/moi-truong