💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 5
🎼 Chủ đề 5: Em học nhạc
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn biết được:
☑ Cách cài tiếng Việt cho phần mềm MuseScore 2 và 3.
☑ Cách thêm hoặc xóa ô nhịp trong MuseScore 2 và 3.
⏩ Facebook:
🌐 Website:
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/moi-truong