សិក្ខាបទ និង សីល | ព្រះធម្មវិបស្សនា សំ ប៊ុនធឿន កេតុធម្មោ | Thaney Buddhist Channel

Welcome all beloved people to Thaney Buddhist Channel !
១.សូមចុច Subscribe

ខាងក្រោមនេះជាកម្រងវីដេអូក្នុងឆាណែលនេះ៖
១.កម្រងវីដេអូព្រះធម្មវិបស្សនា សំ ប៊ុនធឿន

២.កម្រងវីដេអូលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា
k
៣.កម្រងវីដេអូអំពីកំណាព្យ ១០១

*This channel aim to broadcast the dharma and educational videos to the people.

*Thanks for watching !
Please help to Subscribe,Like,Share, and Comment on my videos and channel to more educaton videos

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/thong-tin-va-truyen-thong