វិធីធ្វើបុណ្យមិនចំាបាច់អស់លុយ
បញ្ជាក់ៈ ក្នុងវីដេអូនេះមិនមែនសម្តែងធម៌រួមគ្នាទេ!
សម្តែងដោយៈ លោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា (Ven. San Sochea)
——————————————————–
ធម្មទានដោយ៖ ឧបាសក តេ វិចិត្រ
Website:
Telegram:

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/moi-truong