លំហាត់សិស្សពូកែគណិត-ត្រៀមសិស្សពូកែគណិត-Math Out-Standing Student Problem#145
#ThinSokkean
***សូមចុចLinkខាងក្រោមនេះដើម្បីទស្សនារាល់លំហាត់ត្រៀម:
1: មូលហេតុដែលត្រូវរៀនត្រៀម និងប្រលងសិស្សពូកែគណិត:

2: ៤គន្លឹះរៀនជំរុញសិស្សខ្ជឹលអោយខំរៀន

3: ៤គន្លឹះ រៀនឆាប់ចាំ និងចាំបានយូរ

4: វប្បធម៌សម្រាប់សិស្សពូកែទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ២០១៦

————————————————————-
រួមមានវីឌីអូល្អៗដទៃទៀតដូចជា :
-គណិតត្រៀមសិស្សពូកែថ្នាក់ទី១២

————————————————–
-គណិតត្រៀមសិស្សពូកែថ្នាក់ទី ៩ :

———————————————-
-លំហាត់ធរណីមាត្រក្នុងប្លង់:

————————————
-លំហាត់អនុគមន៏ត្រីកោណមាត្រល្អៗ:

—————————————
-គណិតត្រៀមបាក់ឌុប:

—————————————-
-គណិតត្រៀមប្រលងគ្រូ:

——————————
-លំហាត់ត្រៀមប្រលងអាហារូបករណ៏:

————————-
-គំនិតអប់រំទាក់ទងនឹងការសិក្សា:

————————————————-
សូមជួយចុចsubscribeទាំងអស់គ្នា រួចចុចរូបកន្តឹងដើម្បីទស្សនាការផុសរាល់វីឌីអូទាក់ទងនឹងមេរៀន លំហាត់ និងគំនិតអប់រំថ្មីៗទៀត.
សូមអរព្រះគុណ និងសូមអរគុណ!!!!
———————
Business Contact:
-Contact me :
-Subscribe my channel :
-My Instagram :
-My Tweeter :

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/moi-truong