រវល់នោះរវល់ រវល់នោះរវល់ រវល់នោះរវល់ រវល់នោះរវល់ រវល់នោះរវល់ រវល់នោះរវល់
ពន្យល់ដោយលោកគ្រូ សេងសុវីរៈ
—————————————————–
សាលា​ Start Up Community មានទទួលបង្វឹកសិស្សចាប់ពីថ្នាក់ទី៥ ដល់ ១២ លើមុខវិជ្ជា គណិត រូប គីមី និងជីវៈ មានទទួលចុះឈ្មោះចូលរៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ។

ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ​៖
– សាខាទី១៖អូរបែកក្អម ជិតអាគារកាកបាទក្រហម Tel: (Smart) 010 27 28 59/ (Cellcard) 099 27 28 59
– សាខាទី២៖ផ្សារដើមថ្កូវ Tel: (Smart) 086 272 572 / (Cellcard) 076 7272 572
– សាខាទី៣៖ទួលគោក Tel: (Smart) 010 570 768 / (Cellcard) 012 570 768

ទទួលបានវីដេអូ​ មេរៀនល្អៗជារៀងរាល់ថ្ងៃតាយ Link ខាងក្រោម
• Telegram :
• YouTube :
• Facebook :
• Instagram :
• TikTok :

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu