វិធីបំពងត្រី​​ ទឹកត្រីអំពិលទុំ
How to Make Fried Fish with Tamarind Sauce

គ្រឿងផ្សំ – Ingredients

កូនត្រីតូចៗ – Small fish ( 350g)
ការ៉ុត – Carrot ( To Taste)
ស្ពៃក្តោប – Cabbage ( to Taste)
ស្តៅ – Neem flower ( To taste)
ត្រសក់ – Cucumber ( To Taste)
ខ្ទឹក្រហម – Shallot ( To taste)
ខ្ទឹមស – Garlic ( 4 cloves)
ម្ទេស – Red Chilly ( To Taste)
អំពិលទុំ – SourTamarind ( 1.5 Tbsp)
ស្ករស – Sugar ( 2 tbsp)
ទឹកត្រី – Fish Sauce ( 1tbsp)
អំបិល – Salt ( 1 tea Spoon)
ម្សៅស៊ុប – Soup powder ( 1/2 tea spoon)

For more videos, go to

Subscribe me at

========= Thank You =========

Niyeay Foods is for sharing food recipe, cooking tips, cooking recipe, cooking tutorials on how to cook Khmer food, Asian food and how to make desserts for all the food lovers 🙂 It also complies my experiences, food preference, and the best way to make delicious food, showing step by step on how to make great tasty food. There are other videos to entertain you as well like food trips and other local food and best khmer street food interests.

Hope you all like the videos and don’t forget to leave comments below the videos you like.

Thank you so much! Enjoy all my videos 🙂

#NiyeayFoods #KhmerCooking #EasyRecipe #CookingChannel​ #របៀបធ្វើម្ហូប #វីធីធ្វើម្ហូប

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu