របៀបបង្កើតPresonal Branding
#បណ្តុះគំនិត – Brain Training
watch all បណ្តុះគំនិត – Brain Training video

watch more videos on បណ្តុះគំនិត – Brain Training everyday:
khim sokheng:
Dj Nana:
Bun Park:
Hout Chea:
Phyrom Vichetdara:
Ouch Sambath:
Soum Sambath:
លោកបុិច បូឡែន:
លោកស៊ុន ស៊ីមានិត:
Oknha Sambath:
ទ្រី ដាណា:
Sim Dara:
Siev Sophal:
ឯកឧត្តមបណ្ឌិត តាន់ មុនីវណ្ណ:
សាស្ត្រាចារ្យ វេជ្ជបណ្ឌិត ឯក ម៉េងលី:
Ly Haw:
ឧកញ្ញ៉ាបណ្ឌិត ជា ចំរើន:
អ្នកគ្រូ ម៉ាលីនដា:
លោក លី សីហនន្ទ:
Quach Mengly:
ឧកញ្ញ៉ាបណ្ឌិត គីម ហ៊ាង:
Nourn Ork :

Brain Training Channel was created to
– Share general knowledge to Khmer people and the world
– Change people negative thinking to positive thinking
– Provide business concepts and startup own business
Thanks for watching please Subscribe, Like, Comments and Share my videos.

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu