សួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នា ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នា អំពី
របៀបបង្កើត E-mail | របៀបផ្ញើ mail | ភាពខុសគ្នារវាង To, CC, និង BCC
ចុចទីនេះដើម្បី មើលវីដេអូច្រើនទៀត
#Measthonny
#CreateE-mail
#SendMail
#To-CC-BCC
************************************************
ចុចទីនេះដើម្បីមើលវីដេអូជាច្រើនទៀត៖
1. រៀន Microsoft Office Excel:
2. រៀន Microsoft Office Word:
3. រៀន Advanced Excel:
4. រៀន HTML Table:
5. រៀន WordPress:
6. ចំណេះដឹងថ្មីៗ:
។ បើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាអ្វីមួយ អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសរសេរឬផ្ដល់ជាមតិយោបល់នៅខាងក្រោម។
សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា។
បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្ដវីដេអូរបស់យើង សូមជួយចុច ពាក្យ Subscribe ពណ៏ក្រហម និងរូបកណ្ដឹងនៅខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ដទៀត។ អរគុណ!
************************************************
**CONNECT WITH Measthonny ON SOCIAL MEDIA :
Subscribe:
Facebook Page:
************************************************
ឆាណែល #Measthonny ឬ #មាសធុន្នី គឺជាឆាណែលចែករំលែកនូវចំណេះដឹងដូចជា ការអប់រំ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងចំណេះដឹងទូទៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃ។
This Channel #Measthonny or #មាសធុន្នី, is the best channel that will show about education, creative ideas, DIY ,and general knowledge everyday.

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/cong-nghe