សូមស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់ឆានែល Wat Varindprekleab វត្តវារិន្ទព្រែកលៀប
អគ្គាធិការដ្ឋានពុទ្ធិកសិក្សាជាតិ
ផ្នែកពុទ្ធិកបឋមសិក្សា និងធម្មវិន័យ
កម្មវិធីសិក្សាពីចម្ងាយ (E-Learning)
មុខវិជ្ជា ពុទ្ធសាសនា ថ្នាក់ឆ្នាំទី៣
មេរៀនទី១០ អគតិធម៌
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ ពេញ ពៅ
៊ជាគ្រូឧទ្ទេសមកពីសាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សាវត្តក្រពុំពេជ្រ (កោះដាច់)
សូមអរព្រះគុណ និងអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ នៃការផ្សព្វផ្សាយទាំងឡាយ។

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu