សម្តែងដោយលោកម្ចាស់គ្រូ សាន សុជា
#មិនចេះលើកស្ទួយ,san sochea.សាន សុជា#
………………………………………………………………………
Youtube Channel
ការចែករំលែករបស់អ្នកជាការចូលរួមធ្វើល្អក្នុងសង្គម
សូមចុច Subscribe YouTube
សូមចុច Like YouTube
សូមចុច Share YouTube
សូមចុច Comment YouTube
………………………………………………………………………
🙏🙏🙏 សូមអរព្រះគុណ និង អរគុណ 🙏🙏🙏

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/nong-nghiep