កម្មវិធី​សិក្សា​តាម​អ៊ីនធឺណិត​ ៖​ មុខវិជ្ជា​ប្រវត្តិវិទ្យា​ថ្នាក់​ទី​៩​

ជំពូកទី៣-ប្រវត្តិសាស្រ្តប្រទេសក្នុងតំបន់-មេរៀនទី៣-ប្រទេសសិង្ហបុរី
បង្រៀន​ដោយ​ ៖​ លោក​គ្រូ​ សំ​ សា​បឿន​
វិទ្យាល័យ​ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ​ សាលា​រៀន​ជំនាន់​ថ្មី​

#ប្រវត្តិវិទ្យា #ថ្នាក់ទី៩

::គេហទំព័រផ្លូវការ៖ www.moeys.gov.kh
::មជ្ឈមណ្ឌល​សិក្សា​តាមរយៈ​អេឡិចត្រូនិក​ផ្លូវការ៖
::បណ្ដាញសង្គម៖ www.facebook.com/moeys.gov.kh | www.facebook.com/krou.moeys.gov.kh | www.twitter.com/moeyscambodia

::ដើម្បីទាញយកឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្រៀន-រៀន សូមភ្ជាប់ទៅទំព័រ ៖ | www.krou.moeys.gov.kh | www.facebook.com/krou.moeys.gov.kh

::ដើម្បីទទួលបានវីដេអូអប់រំ សូមតាមដានបណ្ដាញ YouTube របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ៖ www.youtube.com/moeys

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/khoe-dep