•ផ្លូវនាំសត្វចេញចាកទុក្ខ

•ការនិយាយប្រណាំងប្រជែងនាំមកនូវទុក្ខ,ចាយលុយម៉ែឪគឺចាយអាយុរបស់គាត់,ទទួលសុខពីអ្នកដទៃមិនទៀងទេ

•ត្រឹមតែដឹង

•ហេតុបច្ច័យដូចម្តេចដែលនាំឲ្យសត្វលោកកើតស្លាបៗ

•រូបរៀបដូចសមុទ្រ

•តើពួកនិរយបាលដែលធ្វើទណ្ឌកម្មសត្វនរកបាបទេ

•មានបុណ្យផ្លាក់ជ្រោះក៏មិនស្លាប់

•ប្រវត្តិមាឃបូជា

•ឬទ្ធិសម្រេចពីចិត្ត

•ជំនួយស្មារតី១,កាន់តែទាញកាន់តែតឹង,សុខយើងធ្វើខ្លួនឯង,កាមេសុមិច្ឆាចាររបស់ស្ត្រី

•រៀនស្វែងរកសេចក្តីសុខ

•បុណ្យគឺជាគូរគ្រងនៃជីវិត

•ជ័យជម្នះក្នុងជីវិត

•បញ្ចខន្ធគ្មានខ្លឹមសារទេ

•ពិចារណាធម៌ដោយឧបាយប្រាជ្ញា

•ទោសនៃបញ្ចខន្ធ

•ប្រតិបត្តិលោកិយប្រតិបត្តិលោកុត្តរ

•ការដឹងជាតិ

•គាថាអធិមុតសាមណេរ

•កាមជាតក

•មិនអាចកែសាច់រឿងបានទេ

•អ្នកណាបង្កើតខន្ធ៥

•ការបរិនិព្វានរបស់ព្រះអញ្ញាកោណ្ឌញ្ញ

•មហាភូតរូប

•ពេលវេលាទំពាស៊ីនូវអាយុជីវិត

•ព្រះសូត្រមិរាក់ទេ

•សេចក្តីទុក្ខមានច្រើនព្រោះមិនមានបញ្ញា

•អ្នកមានសោតបសាទចូលបញ្ចេញនូវសទ្ធាចុះ

•ឡើងឋានសួគ៌ដូចគេចាប់ដាក់

•សម្បត្តិក្នុងលោកនេះគឺជាចំណងចងសត្វលោក

•ប្រគេនហើយឧទ្ទិស&មិនទាន់ប្រគេនឧទ្ទិស

•បរមត្ថ គ្រប់ភាគ កម្រងវីដេអូ

•ពាកគន្លឹះ | ប៊ុត សាវង្ស,ប៊ុត សាវង្ស 2019,ប៊ុត សាវង្ស ជាតក,ប៊ុត សាវង្ស អភិធម្ម,ប៊ុត សាវង្ស កូនមាសឪពុក,ប៊ុត សាវង្ស ទេសនា,ប៊ុត សាវង្ស រឿង,ប៊ុត សាវង្ស 2016,ប៊ុត សាវង្ស 2018,ប៊ុត សាវង្ស ខ្លីៗ,ប៊ុត សាវង្ស ២០១៩,buth savong,buth savong 2019,buth savong 2018,buth savong 2016,buth savong new,buth savong 2015,buth savong story,buth savong live,buth savong – kon mee pok (កូនមាសឪពុក),Buth Savong 2017,buth savong talk,buth savong mp3
#Lermbunry #សូមចុចsubscribeដាក់រូបកណ្តឹង #ប៊ុតសាវង្ស

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/khoe-dep