#បើចូលចិត្តការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូ
ជួយឧបត្ថម្ភតាមសាធារប្អូន 1$ ក្តីឬ 2$ ក្តី
គណនីលោកគ្រូ ABA inhsong :
500188698
If you like the teacher’s teaching
Public support
#Mathematics វិញ្ញាសាធ្លាប់ប្រឡងចេញគ្រូគណិតវិទ្យា2004
#Mathematics វិញ្ញាសាធ្លាប់ប្រឡងចេញគ្រូគណិតវិទ្យា2003
link video លំហាត់សិស្សពូកែគណិតទី1

link video លំហាត់សិស្សពូកែគណិតទី2

link video លំហាត់សិស្សពូកែគណិតទី3

link video លំហាត់សិស្សពូកែគណិតទី4

#ចុចកន្លែងនេះដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗ
លំហាត់ កុំផ្លិច :
លំហាត់ លីមីត:
លំហាត់ ដេរីវេ:
លំហាត់ អនុគមន៍:
D9LpW8O5oZU
លំហាត់អាំងតេក្រាល:
សូមជួយចុចជាវនិងshareដើម្បីទទួលបានvideo ថ្មីៗសូមអរគុណ។
សូមអភ័យទោសរាល់កំហុសដោយអចេតនានិងទទួលការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនា។សូមអរគុណ
#តើអ្នកចង់រៀនចេះគណិតវិទ្យាមែនទេ?
ខ្ញុំមានវិធីដូចជា
-រៀនធ្វើលំហាត់តូចៗឲ្យបានច្រើន
-ត្រូវរៀនពីមូលដ្នានគ្រិះនៃលំហាត់នីមួយៗឲ្យបានច្បាស់លាស់
-ត្រូវខិតខំស្រាវជ្រាវលំហាត់តាមរយ: YouTubeនិងតាមសៀវភៅគោលក្រសួង
-ពេលរៀនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ស្តាប់គ្រូនិងអ្នកចេះជាងយើងពន្យល់
-ត្រូវមើលលំហាត់ដែលយើងមិនចេះឲ្យបានច្រើនដងនិងចំណាំទុក
-តក់ត្រាលំហាត់ដែលយើងចេះក្នុងសៀវភៅហើយធ្វើម្តងទៀត។ល។

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu