ជំពូកទី១ ទែម៉ូឌីណាមិច រំលឹក

ជាវីដេអូទី#1 នៃវគ្គ ថ្នាក់ទី12

បង្រៀនដោយសាស្ត្រាចារ្យ៖ ទៀង ប៉ាង

ឯកទេស៖ រូបវិទ្យា

មិនមានឯកសារទេ

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/nong-nghiep