– សូមស្វាគមន៍ មក​ឆាណែល ជីវវិទ្យា – Rean Khmer Biology! វីដេអូ​នេះ​​សិក្សា​អំពីមេរៀនជីវវិទ្យាថ្នាក់ទី12 :
ជំពូកទី៣ : តម្រូវផ្សេងៗរបស់សារពាង្គកាយ
មេរៀនទី២ : សរីរាង្គវិញ្ញាណ

បើប្អូនៗចង់មើលចំណុចណា អាចចុចលើនាទីនៃចំណងជើងនីមួយៗ
0:00:00 មេរៀនទី២ : សរីរាង្គវិញ្ញាណ
0:03:54 ១. ចក្ខុវិញ្ញាណ
0:08:12 ១.១. ទម្រង់គ្រាប់ភ្នែក
0:08:47 ក. ភ្នាសគ្រាប់ភ្នែក
0:15:33 ខ. មជ្ឈដ្ឋានថ្លា
0:19:33 ១.២. សរីរាង្គឧបសម្ព័ន្ធ
0:21:11 ក-សរីរាង្គការពារ
0:22:57 ខ-សរីរាង្គចលករ(សាច់ដុំភ្នែក)
0:23:30 ១.៣. កោសិការួសនឹងពន្លឺ
0:29:36 ១.៤. គំហើញ
0:31:39 ក. នាទីរបស់កែវភ្នែក
0:32:14 ខ. ការសម្របតម្រូវ
0:40:13 ២. សោតវិញ្ញាណ
0:43:11 ២.១. រូបផ្គុំត្រចៀក
0:43:23 ក. ត្រចៀកក្រៅ
0:45:00 ខ. ត្រចៀកកណ្តាល
0:46:38 គ. ត្រចៀកក្នុង
0:47:52 ២.២. ល្បឺ
0:53:34 ២.៣. តំហែរក្សាលំនឹង
0:55:17 ៣. ជីវ្ហាវិញ្ញាណ
1:00:42 ៤. ឃានវិញ្ញាណ
1:04:58 ៥. កាយវិញ្ញាណ
1:05:28 ៥.១. នាទីរបស់ស្បែក
1:08:09 ៥.២. អេពីឌែម
1:10:36 ៥.៣. ឌែម
1:11:36 ៥.៤. សរីរាង្គបន្ទាប់បន្សំរបស់ស្បែក ក. ក្រពេញនៅក្នុងស្បែក
1:14:00 ខ. រោម
1:15:25 គ. ក្រចក
1:16:21 ៥.៥. ធ្មួលកាយវិញ្ញាណ

Link Download ឯកសារ

មើលមេរៀនថ្នាក់ទី១២ ទាំងអស់

សូម​ជួយ Subscribe Like , comments , និង Share ដើម្បី​ទទួល​មាន​វីដេអូ​ថ្មីៗ​ដូចជា ការ​បង្រៀន មេរៀន​ជីវវិទ្យា លំហាត់ ជីវវិទ្យា(លំហាត់ ADN , លំហាត់ ARNm , លំហាត់ប្រូតេអ៊ីន, លំហាត់អាស៊ីតអាមីនេ , លំហាត់មីតូស , លំហាត់មេយ៉ូស , លំហាត់ក្រូម៉ូសូម , លំហាត់វដ្ដរដូវ លំហាត់ក្រុមឈាម ជាដើម) , រូបមន្ត ( ជីវះវិទ្យាថ្នាក់ទី12 ថ្នាក់ទី11 ) , វិធីសាស្រ្ត​ក្នុង​ការ​រៀន​ជីវៈវិទ្យាថ្នាក់ទី12 បាន​ពិន្ទុ​ល្អ, ជំនួយ​ស្មារតី​ក្នុង រៀនជីវវិទ្យា។ អាច​ហាត់​ធ្វើ លំហាត់ជីវវិទ្យា ដោយខ្លួនឯង, អាច Download មេរៀន និង លំហាត់ជីវះវិទ្យា ជា PDF ផ្សេង​ទុក​មើល និង​អនុវត្តន៍ , អាច​ចូល​មើល link video បង្រៀន​មេរៀន និង លំហាត់ជីវះវិទ្យា12 តាមរយៈ​ឯកសារ​ដែល​បាន Download។ សូម​អាធ្យាស្រ័យ​ចំពោះ​ការសរសេរ​ពាក្យ​ជីវវិទ្យា​ខុសច្រើន គឺ​ខ្ញុំ​សរសេរ​តាម​អ្នក Search ក្នុង YouTube ដើម្បី​ឆាប់​ឃើញ​ពេល​ស្វែង​រក។ ពាក្យ​ត្រឹមត្រូវ​គឺ ជីវវិទ្យា។

– Welcome to learn courses biology online classes in Khmer. This courses study about Khmer Biology Grade 12 Chapter 3 Unit 2 : Sense organ. This video is important for student who need online training after their education school. this video can help you to improve biology Knowledge, especially Khmer students who are studying grade 12.

===================
Thank you for watching!
For more about ជីវវិទ្យា – Khmer Biology go to :
Khmer Biology :
My Main Channel :
My Kids Channel :

#ជីវវិទ្យា #KhmerBiology
===================

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/giai-tri