គ្រូ គឺជាអ្នកដឹកនាំ – គ្រូអស្ចារ្យ មនុស្សជាតិអស្ចារ្យ – វគ្គ៤
វាគ្មិន៖ អ្នកគ្រូ ម៉ា ផល្លា និងលោកគ្រូ ឡយ វីរៈ
…………
Subscribe ឆាណែលរបស់ខ្ញុំ៖
ទំព័រហ្វេសប៊ុករបស់ខ្ញុំ៖
————————————————————————
📚សៀវភៅស្រាវជ្រាវភាពជាអ្នកដឹកនាំ📚
១. សៀវភៅភាពជា CEO (5$)
២. សៀវភៅភាពជាអ្នកដឹកនាំ (10$)
៣. សៀវភៅភាពជាអ្នកមានកំពូល (30$)
☎️​ ទំនាក់ទំនងទិញសៀវភៅ៖ ០៦៩ ៣១ ៤២ ៩៣ / ០១១ ៩៥៥ ៨៤២
———————————————————————–
វីឌីអូបន្ថែមទៀត (More Video)
វីឌីអូទី១.
វីឌីអូទី២.
វីឌីអូទី៣.
វីឌីអូទី៤.
វីឌីអូទី៥.
វីឌីអូទី៦.
វីឌីអូទី៧.
វីឌីអូទី៨.
———————————————————————–
សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា ខ្ញុំព្យាយាមបន្ថែមវីឌីអូមេរៀនល្អដើម្បីជាធម្មទាន។
— សូមអរគុណ!!! —
———————————————————————–
#HORCHANROTHA

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu