​ + គំនាប៥យ៉ាងឲ្យបុថុជ្ជនលះសេចក្តីល្អ| សាន សុជា​ | san sochea (you tube/Moa Me )
👉

.ដើម្បីបានទទួលស្ដាប់នូវព្រះធម៌បន្តទៀតសូមចុច.
……………………………………………………………………..
👉 Subscribe 👉 Comment 👉 Share 👉 Like
..សូមអរព្រះគុណនឹងអរគុណចំពោះការស្ដាប់ព្រះធម៌..

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/cong-nghe