កម្មវិធី​សិក្សា​តាម​អ៊ីនធឺណិត ៖ មុខវិជ្ជា​គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២
ជំពូក៤ មេរៀនទី១ ព្រីមីទីវ និងអាំងតេក្រាលមិនកំណត់
បង្រៀន​ដោយ ៖ លោកគ្រូ នាង បូ
​វិទ្យាល័យ​បាក់ទូក

#គណិតវិទ្យា #ថ្នាក់ទី១២

::គេហទំព័រផ្លូវការ៖ www.moeys.gov.kh
::បណ្ដាញសង្គម៖ www.facebook.com/moeys.gov.kh | www.google.com/+moeys | www.twitter.com/moeyscambodia

::ដើម្បីទាញយកឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្រៀន-រៀន សូមភ្ជាប់ទៅទំព័រ ៖ | www.krou.moeys.gov.kh | www.facebook.com/krou.moeys.gov.kh

::ដើម្បីទទួលបានវីដេអូអប់រំ សូមតាមដានបណ្ដាញ YouTube របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ៖ www.youtube.com/moeys

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/thong-tin-va-truyen-thong