– ស្វាគមន៍មកកាន់ប៉ុស្តិ៏ ចំនេះដឹងទូទៅ របស់ខ្ញុំបាទ សួន សូណេរ៉ូ
– វីដេអូនេះបង្ហាញពីប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យរបស់អុកខ្មែរ
– រីករាយជាមួយវីដេអូ
– សូមជួយចុចលើពាក្យ SUBSCRIBE ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃ
– អរគុណច្រើន

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/thong-tin-va-truyen-thong