កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានពេលរាត្រី​របស់ VOA សម្រាប់ថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២០។ ក្រៅពីផ្សាយផ្ទាល់លើហ្វេសប៊ុក លោកអ្នកនាង ក៏អាចស្តាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA ២លើកក្នុងមួយថ្ងៃ គឺពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង ៥ ដល់៥:៣០នាទី និង​ពេល រាត្រី​ចាប់ពី​ម៉ោង៨:៣០នាទី ដល់ម៉ោង ៩:៣០នាទី តាមរលកវិទ្យុ AM កម្រិត១៥៧៥ Kilohertz ឬ តាមគេហទំព័រ khmer.voanews.com/radio៕
The Voice of America Khmer Service (VOA Khmer) broadcasts comprehensive news and feature multimedia programs about Cambodia, Southeast Asia, America and the world. Everyday, our radio programs provide the latest news. We also deliver in-depth reporting and analysis in international politics, human rights, economics, science, health, business and entertainment.

Subscribe to our channel:

View some of our best playlists:

Economy:
Cambodia News:
Education:
Environment:
Culture:

Nguồn: https://truthabouttoyota.com/

Xem thêm bài viết khác: https://truthabouttoyota.com/category/khoe-dep